Tak czy inaczej

20 tekstów – auto­rem jest Tak czy inaczej.

Cza­sem cisza jest naj­lep­szą muzyką. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 grudnia 2014, 20:02

To nie be­ze mnie nie możesz żyć. Ty nie możesz żyć bez kłamstwa. 

myśl • 12 czerwca 2014, 20:00

Biegnąc ciągle za Tobą zgu­biłam siebie, zgu­biłam swo­je marze­nia... nas stra­ciliśmy już dawno. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 marca 2014, 01:21

Ja­kie jest nasze ser­ce, ta­ki jest nasz świat. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 stycznia 2014, 18:14

Ten związek tak bar­dzo mnie niszczy, a jed­nak nie pot­ra­fię odejść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2013, 01:17

Może wkrótce zauważysz, że coś po­woli To­bie ucieka. Bezpowrotnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 września 2013, 20:44

Dziś na­wet już nie chcę dzielić z Tobą ciszy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 czerwca 2013, 20:12

Gdy znasz już całą prawdę...
Je­go dłonie, us­ta, oczy...
nag­le ta­kie obce... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 czerwca 2013, 22:03

Niebo jest na wy­ciągnięcie serca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 maja 2013, 13:21

Gdy człowiek ot­wiera się na miłość, ot­wiera się na zranienie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 kwietnia 2013, 01:11
Tak czy inaczej

Ulubione wierszyki/cytaty

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tak czy inaczej

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 grudnia 2014, 20:06Tak czy inaczej sko­men­to­wał tek­st Mogę zniknąć z Two­jego [...]

13 grudnia 2014, 20:02Tak czy inaczej do­dał no­wy tek­st Czasem cisza jest naj­lep­szą [...]

12 czerwca 2014, 20:00Tak czy inaczej do­dał no­wy tek­st To nie be­ze mnie [...]